Go to Top

Prins VSI-2.0 – reduktor

Opis produktu

  • Jednostopniowy
  • Wysoki poziom przepustowości / zdolność odparowywania (14 g\s)
  • Stabilna dynamika
  • Możliwość regulacji ciśnienia
  • Funkcja MAP
  • Zintegrowany czujnik płynu chłodzącego (OEM)
  • Zgodność z Regulaminem 67-01 homologowany do ciśnienia 5 bar
  • Zintegrowany elektrozawór odcinający z filtrem gazu
  • Kompaktowa konstrukcja ułatwiająca montaż

Dodatkowe dane

Producent
PRINS