Go to Top
UWAGA! System eHomologacje LPG wykrył nieznaną przeglądarkę. Jeżeli wystąpią problemy z działaniem serwisu zalecamy użycie aktualnej wersji przeglądarki: MSIE, Firefox, Opera, Google Chrome lub Safari.

Weryfikacja wyciągu

W celu przeprowadzenia weryfikacji danych Wyciągu z danymi zarejestrowanymi w serwisie systemu eHomologacje należy w poniższe pole wpisać numer posiadanego Wyciągu (ostatnie 7 cyfr numeru zaznaczone czerwoną ramką na poniższym przykładzie) a następnie wcisnąć przycisk WERYFIKUJ.

Jeżeli wpisany numer Wyciągu został zarejestrowany w systemie eHomologacje LPG poniżej ukażą się dane, które zostały do systemu przekazane. Należy sprawdzić/zweryfikować czy wyświetlone dane pokrywają się z danymi na Wyciągu przekazanym przez warsztat po zamontowaniu instalacji LPG. W przypadku gdy podany numer Wyciągu nie został zarejestrowany lub dane wyświetlone na tej stronie będą się różniły od tych na Wyciągu należy niezwłocznie skontaktować się z operatorem serwisu eHomologacje LPG