Go to Top

Wpis na listę ITS

W celu uzyskania wpisu na listę Instytutu Transportu Samochodowego (ITS) i akceptację Ministerstwa Infrastruktury zakład montujący powinien odbyć szkolenie przewidziane procedurą ITS oraz posiadać następujące wyposażenie:

  • Analizator spalin z atestem ITS i ważnym uwierzytelnieniem
  • Przyrząd do badania szczelności instalacji z atestem ITS

Oba urządzenia znajdują się w ofercie Inter Cars S.A. Szkolenia i procedura wpisu koordynowana jest przez nas.