Go to Top

Informacje o projekcie LPG

W styczniu 2005 roku Inter Cars S.A. otrzymał wydaną przez Ministerstwo Infrastruktury Homologacje PL*0040*00/G na sposób montażu samochodowych instalacji LPG. W ramach tej homologacji montażu dokonywać mogą Zakłady Partnerskie pod warunkiem otrzymania autoryzacji potwierdzonej wpisem na listę Instytutu Transportu Samochodowego.

Projekt zakłada kompleksową obsługę Firm Partnerskich, rozumianą jako:

  • Szkolenia z zakresu oferowanych produktów, sprzedaży oraz montażu instalacji
  • Elastyczną i szybką logistykę
  • Pełną dostępność oferowanych systemów
  • Wsparcie techniczne zarówno w procesie doboru instalacji do konkretnego samochodu – help desk, jak również pomoc techniczną bezpośrednio w Serwisie Partnerskim
  • Pomoc w doposażeniu serwisów
  • Programy inwestycyjne
  • Program promocyjny

Aby uzyskać wpis na listę Instytutu Transportu Samochodowego i akceptację Ministerstwa Infrastruktury zakład montujący powinien odbyć szkolenie przewidziane procedurą ITS oraz posiadać następujące wyposażenie:

  • Analizator spalin z atestem ITS i ważnym uwierzytelnieniem
  • Przyrząd do badania szczelności instalacji z atestem ITS

Oba urządzenia znajdują się w ofercie Inter Cars S.A. Szkolenia i procedura wpisu koordynowana jest przez nas.